Logo

We produce and sell electronic devices with full support and low shipping costs
English (United Kingdom)Italian (Italy)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)Español(Spanish Formal International) 	 Português (pt-PT) Nederlands - nl-NLDanish(DK)Svenska (Sverige)Finnish (Suomi)Russian (CIS)Croatian(HR)Hungarian (formal)Română (România)Čeština (Česká republika)
Products catalog Přijímače a otvíráky Creasol UniLock: multifrekvenční univerzální vrat
Banner

System Message

Zpráva
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
PDFPrintE-mail
Přijímače a otvíráky arrow Creasol UniLock: multifrekvenční univerzální vrat
Creasol UniRec1: universal multifrequency 1CH receiverCreasol SenderBatt: 4ch transmitter with power failure monitor

Creasol UniLock: multifrekvenční univerzální vrat

Creasol UniLock: multifrekvenční univerzální vrat
View Full-Size Image
Price: €48,80
€31,23 (including 22 % tax)
PROMOYou Save:36.00%
Number pezzis in packaging:1
Number pezzis in box:1
Ask a question about this product

Tento velmi malý přijímač pouze 29x29x10mm, může být použit s velmi širokou škálu ovladačů, a to i kolejových kódu, na aktivaci elektrického zámku: tímto způsobem je možné otevřít pěší bránu nebo hlavní vstupní dveře stisknutím tlačítka na dálkové ovládání.

Velmi jednoduchá instalace, protože má jen dva dráty, které by měly být připojeny na stávající přepínač: není nutné externí napájení nebo baterie.

Provozní frekvence, 433,92 MHz, 868,3 MHz, 315 MHz, 418 MHz nebo jeden z kmitočtů uvedených v tabulce, lze jednoduše naprogramovat pomocí Prog tlačítko, jako jako je počet a délku pulsů aktivací.

Pracuje jak s původním dálkovém ovládání, a to i válcování kódu verze a dálkového ovládání, jako CreasolFour kopírek a CreasolMulti: to podporuje až 60 dálkové ovládání codings. Podívejte se na níže uvedené tabulce kompatibility vidět, dálkové ovládání, které jsou podporovány.

Pomocí dálkového ovladače stávající, například, to je možné:
otevřít garážová vrata, s využitím stávajících elektronickou desku a přijímač;
otevřít bránu, která používá jinou frekvenci nebo kódování, jen instalace Creasol UniRec1 přijímač na něj;
otevřít pěší branou, instalujete UniLock Creasol zařízení;
otevřít vstupní dveře, instalovat UniLock Creasol zařízení.

Takže se svým stávajícím dálkovým ovládáním můžete easely automatizaci domu. Také si můžete rozšířit počet dálkových ovladačů pomocí našeho CreasolFour a CreasolMulti dálkové ovládání kopírky.

Je dodávána v pěkném blistru s pokyny tištěných v několika jazycích.

Společnosti, které chtějí koupit tento produkt můžete poslat e-mail na shop@creasol.it~~pobj, s uvedením firmy detaily a DIČ. Můžeme také dodat toto zařízení s vlastní pokyny

Podívejte se na anglickou verzi níže pro více informací.

IntroductioncreLock2_200

This very small receiver, only 29x29x10mm, can be used with a very wide range of remote controls, even rolling code, to activate an electric lock: in this way it's possible to open a pedestrian gate or main entrance door by pressing a button on the remote control.

Very very easy to be installed, has only two wires that should be connected to the existent switch: no need for external supply or battery.

The operating frequency, 433.92 MHz, 868.3 MHz, 315 MHz, 418 MHz or one of the frequencies listed in the table, can be simply programmed using the Prog button, as like as the number and length of activating pulses.

Crasol Rec1Uni and LockUni: list of supported frequencies

It works with both original radio remote controls, even rolling code versions, and remote control duplicators like Creasol Four and Creasol Multi: it support up to 60 remote control codings. Look at the compatibility table below to see which remote controls are supported.

Through the Prog button it's possible to:

 • Learn 1 or more remote controls (10s timeout before exiting).
 • Cancel 1 or more remote controls (10s timeout before exiting).
 • Erase the whole memory.
 • Learn 1 or more master remote controls, which are remote control that instead of activating the receiver output enable the learning procedure.
 • Program the operating frequency.
 • Program the output (hold-to-run, bistable, timer with different timings).

Creasol UniLock can be used to:

 • Open the entrance door simply pressing a button on the remote control.
 • Open the pedestrian gate.
 • Open any system which uses an electric lock.

For example you can use your existing fixed code or rolling code remote control with 4 buttons to:

 1. open your garage door, using the existing electronic board and receiver;
 2. open your gate which uses a different frequency or codings, just installing a Creasol UniRec1 receiver on it;
 3. open your pedestrian gate, installing a Creasol UniLock device;
 4. open your entrance door, installing a Creasol UniLock device.

So, with your existing remote control you can easely automate your house. Also, you can extend the number of remote controls using our Creasol Four and Creasol Multi remote control duplicators.

It's supplied in nice blister with instructions printed in several languages. Companies that would like to purchase this product can send an email to shop@creasol.it specifying the company details, including VAT ID. We can also supply this device with customized instructions.

Video without song

Installing instructions

creUniLock_schema

This device has 3 wires, one of which is used as antenna and must be left unconnected. The antenna wire should be 8cm long if used at 868.3 MHz,17cm at 433.92 MHz, 23cm around 315 MHz. Please refer to the application schema:
 1. Check the voltage on the existing switch: it should be greater than 9V and lower than 18Vac or 24Vdc.

 2. Connect an amperometer on the existing switch and measure the current, which should be greater than 0.5A and less than 3.2Aac or 3.5Adc.

 3. Connect the wires marked as Supply to the existing switch.

 4. Configure the device (frequency, number and lenght of pulses) if needed.

 5. Learn one or more remote controls, following the instructions below.

Learning remote controls

Press the Prog button twice to enable learning mode: then it's possible to press a button on the existing remote control, within 10s, to learn it. Every time a new code is learned, the 10s timeout is reload.

LED flashes 2 times if the remote control has been learned, 3 times if it was already learned, 6 times if memory is full.

Removing remote controls

Press the Prog button 3 times, then it's possible to transmit, within 10s, from the remote control that need to be removed: LED flashes 4 times indicating that the remote control has been removed.

Alternatively, to blank memory (remove all remote controls), press Prog button for 10 times, LED flashes 10 times, then press again Prog button 3 times.

Learning "master" remote controls

Press the Prog button 4 times and follow the same procedure to learn remote controls: in this case it's possible to learn one or more "master" remote control, which can be used only to enable the learning procedure remotely, without the need to press the Prog button. Note that "master" remote controls do NOT activate the receiver output.

To learn new remote controls in this way, put the "master" remote control in trasmission for 1-2 seconds, then start to transmit for 1-2 seconds from the new remote controls: every time a new remote control is learned, the 10s timer is reload to permit successive learnings.

Documentation

creasolMultiFourRecLockApplication note LOCK_02: Door opener with Creasol Lock

The following schema shows how to connect the receiver Creasol Lock to activate one or two electric locks. In this way it's possible, with a remote control like Creasol Four and Creasol Multi, to easily open for example the pedestrian gate and/or the entrance door.

This cheap solution is also very simple to be integrated in the house, thanks to the easy connection and the very compact dimensions.

Creasol Lock has only 3 wires: 1 as antenna that must be left open, and 2 wires that should be connected in parallel with the existing switch.
No need for additional supply or battery!

When a valid code is transmitted by the remote control, the two wires will be internally shorted by the Creasol Lock, letting the current (max 3,2A) flows through the electric lock, activating it.

Through the Prog button, the user can program the frequency (315, 433.92 or 868.3MHz), the number of activating pulses (1, 2, 3 or 4) and the pulse duration (100, 200, 400, 800ms).

 

application_note_lock_02

Download this application note in PDF format


 

Italiano

Lo schema seguente mostra come collegare il ricevitore CreasolLock in modo da poter attivare una o due serrature elettriche. In questo modo è possibile, con un telecomando come CreasolFour e CreasolMulti, per aprire facilmente per esempio il cancello pedonale e / o la porta d'ingresso.
Questa soluzione a basso costo è anche molto semplice da integrare nella casa, grazie al collegamento facile e le dimensioni molto compatte.
CreasolLock ha solo 3 fili: 1 come antenna che deve essere lasciata aperta, e 2 fili che dovrebbero essere collegati in parallelo con l'interruttore esistente.
Non necessita di alimentazione supplementare o la batteria!
Quando un codice valido è trasmesso da telecomando, i due conduttori saranno cortocircuitati internamente dal CreasolLock, lasciando che la corrente (max 3,2 A) passa attraverso la serratura elettrica attivazione.
Attraverso il pulsante Prog, l'utente può programmare la frequenza (315, 433,92 o 868.3MHz), il numero di impulsi di attivazione (1, 2, 3 o 4) e la durata dell'impulso (100, 200, 400, 800 ms).

 


Deutsch

Das folgende Schema zeigt, wie der Empfänger CreasolLock verbinden so dass es einen oder zwei elektrische Schlösser aktivieren können. Auf diese Weise ist es möglich, mit einer Fernbedienung wie CreasolFour und CreasolMulti, auf einfache Weise zum Beispiel die Fußgänger-Tor und / oder die Eingangstür zu öffnen.
Diese kostengünstige Lösung ist auch sehr einfach in das Haus integriert werden, dank der einfachen Anschluss und die sehr kompakten Abmessungen.
CreasolLock hat nur 3 Drähte: 1 als Antenne, muss offen gelassen werden, und 2 Drähte, die parallel zu den vorhandenen Switch angeschlossen werden soll.
Keine Notwendigkeit für zusätzliche Versorgung oder Batterie!
Wenn ein gültiger Code von der Fernbedienung gesendet wird, werden die beiden Drähte werden intern kurzgeschlossen durch die CreasolLock und ließ den Strom (max 3,2 A) fließt durch die elektrische Sperre aktiviert ist.
Durch die Prog-Taste kann der Anwender die gewünschte Frequenz (315, 433,92 oder 868.3MHz), die Anzahl der aktivierenden Impulse (1, 2, 3 oder 4) und der Pulsdauer (100, 200, 400, 800 ms).

 


Française

Le schéma suivant montre comment connecter le récepteur afin CreasolLock il peut activer une ou deux serrures électriques. De cette façon il est possible, avec une télécommande, comme CreasolFour et CreasolMulti, d'ouvrir facilement la porte, par exemple des piétons et / ou la porte d'entrée.
Cette solution bon marché est aussi très simple à être intégré dans la maison, grâce à la connexion facile et les dimensions très compactes.
CreasolLock n'a que 3 fils: 1 comme antenne qui doit être laissée ouverte, et deux fils qui doivent être connectés en parallèle avec l'interrupteur existant.
Pas besoin d'alimentation supplémentaire ou de la batterie!
Quand un code valide est transmis par la télécommande, les deux fils seront interne court-circuité par le CreasolLock, laisser le courant (max 3,2 A) circule à travers la serrure électrique de l'activer.
Grâce à la touche PROG, l'utilisateur peut programmer la fréquence (315, 433.92 ou 868.3MHz), le nombre d'impulsions activation (1, 2, 3 ou 4) et la durée d'impulsion (100, 200, 400, 800ms).

 


Español

El siguiente esquema muestra cómo conectar el receptor CreasolLock lo que se puede activar una o dos cerraduras eléctricas. De esta manera es posible, con un control remoto como CreasolFour y CreasolMulti, para abrir con facilidad, por ejemplo, la entrada para peatones y / o la puerta de entrada.
Esta solución barata es también muy fácil de integrar en la casa, gracias a la conexión fácil y dimensiones muy compactas.
CreasolLock sólo tiene 3 cables: uno como una antena que debe ser libre, y dos cables que se deben conectar en paralelo con el interruptor existente.
No hay necesidad de suministro adicional o la batería!
Cuando un código válido se transmite a través del mando a distancia, los dos cables será cortocircuitado internamente por el CreasolLock, dejar que la corriente (máx. 3,2 A) fluye a través de la cerradura eléctrica activarlo.
A través del botón Prog, el usuario puede programar la frecuencia (315, 433.92 o 868.3MHz), el número de pulsos de activación (1, 2, 3 ó 4) y la duración del pulso (100, 200, 400, 800 ms).

 


Português

O esquema a seguir mostra como conectar o receptor CreasolLock para que ele possa ativar uma ou duas fechaduras elétricas. Desta forma é possível, com um controle remoto como CreasolFour e CreasolMulti, para facilmente abrir, por exemplo, o portão de pedestres e / ou a porta de entrada.
Esta solução barata é também muito simples de ser integrado na casa, graças à conexão fácil e as dimensões muito compactas.
CreasolLock tem apenas 3 fios: 1 como antena que deve ser deixada em aberto, e dois fios que deve ser conectado em paralelo com o interruptor existente.
Não há necessidade de oferta adicional ou bateria!
Quando um código válido é transmitida pelo controle remoto, os dois fios será internamente em curto pela CreasolLock, deixando a corrente (max 3,2 A) flui através da fechadura elétrica ativá-lo.
Através do botão Prog, o usuário pode programar a freqüência (315, 433.92 ou 868.3MHz), o número de pulsos de ativação (1, 2, 3 ou 4) e a duração do pulso (100, 200, 400, 800ms).


 

 


Remote controls compatible with Creasol UniLock, Creasol UniRec1 and Creasol UniRec2

Company Frequency Models Photo Number of different codes that can be learned
Frequency value (cmd=5) Modulation (cmd=9) Notes
ADYX 433.920 Adyx ALIZE EM2C, ALIZE EM4C ADYX 60 2 1
Adyx BRAVO TE4433H genius_bravo_433 40 2 1
ACM 434.150 ACM TXMEMO (memoradio) ACM txmemo 40 16 1
AETERNA 433.920 Aeterna TX433 1,2,4 buttons aeterna_tx433_433MHz 60 2 1
ALLMATIC 306.000 Allmatic ASMX2, ASMX4 ALLMATIC ASMX 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency
433.920 Allmatic AEMX1, AEMX2, AEMX4 ALLMATIC AEMX 60 2 1
Allmatic EUROPE AUTO ARMY1, ARMY2, ARMY4 allmatic_army_433MHz 60 2 1
AllmaticMX1, MX2, MX4 ALLMATIC MX 60 2 1
Allmatic BRO1WN, B.RO2WN, B.RO4WN, B.ROSTAR, B.RO ministar allmatic_bro_433 40 2 1
Allmatic TECH3, BROOVER, BROSTAR allmatic_tech3_433 40 2 1
Allmatic PASS1, PASS2, PASS4 allmatic_pass_433 40 2 1
ALLTRONIK 433.920

Alltronik S429_1, S429_2, S429_4, S429_M

Be sure that your remote operates at 433.92MHz!

torag_s429_433mhz
alltronic_S429M_433MHz
40 2 1
Alltronik S425 alltronic_s425_433MHz 40 2 1
ALULUX 868.300 Alulux 868-2, Alulux 868-4br Alulux 868-2 3 32 1
ANSONIC 433.920 Ansonic SA 434-1E, SA434-2E, SA434-3E, SA434-4E ansonic_sa434-Xe_433MHz 60 2 1
Ansonic SA 434-1MINI, SA434-2MINI, SA 434-2Midi ansonic_sa434-Nmini_433MHz 60 2 1
868.350 Ansonic SA 868-1E, SA 868-2E, SA868-3E, SA868-4E ansonic_sa434-Xe_433MHz 60 3 1
Ansonic SA 868-1mini/M, SA 868-2mini/M (dip switch version) ansonic_SA_868-XminiM_868MHz 60 3 1
APERTO 433.920 Aperto CPS1, CPS2, CPS cps4_43_433mhz 60 2 1
434.420 Aperto 4013 Aperto 4013 434.4 MHz 40 17 2
Aperto 4022 Aperto 4022 434.4 MHz 40 17 2
APRIMATIC 433.920 Aprimatic TR2, TR4 aprimatic_tr4_433 40 2 1
Aprimatic TX2M, TX4M aprimatic_tx2m_433 40 2 1
APRITECH 433.920 Apritech Terra Copy Apritech Terra Copy ? 2 1 This is a duplicator: maybe some codes will not be managed by the receiver
Apritech Terra 433, Apritech Mars 433 40 2 1
868.300 Apritech Mars 868 40 3 1
AVIDSEN 433.920 Avidsen 100601 micromark MM23164 AVIDSEN MICROMARK 34 2 1
Avidsen 104505 avidsen_104505_433MHz 34 2 1
Avidsen 100951, 100955, 100550, 100400 avidsen_100955_433MHz 34 2 1
Avidsen TOV 4 104700, ASTRELL, 104250, 614700 avidsen 26 2 1
BANDY 433.920 BANDY variable 2 1 Not sure it work, because this is a duplicator: check the original remote control
BELFOX 433.920 Belfox DHS433-1, DHS433-2, DHS433-4, dip switch version belfox_DHS433-4_433MHz 60 2 1
Belfox DHS 433,92 (7733), dip switch version belfox_4Kanal_433MHz 60 2 1
868.350 Belfox DHS 868,3, dipswitch version belfox_4Kanal_433MHz 60 3 1
Belfox HS 868-20 dickert_hs868-20_868MHz 60 3 1
BENINCA' 306.000 Benincà LOT1A, LOT2A, LOT4A BENINCA_LOTx 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency
Benincà LOTX1A, LOTX2A, LOTX4A BENINCA LOTXx 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency
Benincà LO.TX2PS BENINCA LOTXxPS 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency
433.920 Benincà LOT1W, LOT2W, LOT4W BENINCA LOTxW 60 2 1
Benincà LOT2WMS BENINCA LOT2WM 60 2 1
Benincà T2WK, T4WK, LO.T2WVMR, Benincà LO.T1WCV, LO.T2WCV, LO.T4WCV
Benincà Cupido2 CU.2RWV, Benincà Cupido4 CU.4RWV, Benincà Rollkey
BENINCA TxW 40 2 1
Benincà LOTX1W, LOTX2W, LOTX4W BENINCA' LOTXxW 60 2 1
Benincà TO.GO2WP, TO.GO4WP, TO.GO2WK, TO.GO4WK beninca_to.go2wp_433 60 2 1

Benincà IO.COLOURS, IO.GREY, TO.GO2WV, TO.GO4WV, APPLE.2, APPLE.4
benincà cupido CU.2NWV, CU.2RWV, CU.4NWV, CU.4RWV
benincà T2WV, T4WV
Benincà ROLLKEY

Several images 40 2 1
BERNAL 868.500 Bernal MT87A3-2, Bernal MT87A3-4 Bernal MT87A3-2 40 18 1
Bernal MT87A1, Bernal MT87A2, Bernal MT87A4 Bernal MT87A1 40 18 1
Bernal Pico 868-2, Bernal Pico 868-4, Bernal Pico III Weller Pico serie 40 18 1
ZULLAN 315.000 250TXA1H, 250TXA2H, 250TXA4H TAU 250TXA
BERNER 868.300 Berner BHS140 berner_bhs140_868 30 3 1
Berner BHS130 berner_bhs130_868 34 3 1
BESIDE 433.920 Beside BEZAP BESIDE BEZAP 60 2 1
Beside HIT 60 2 1
BETA ELETTRONICA 315.000 BETALARM 6500 betalarm_6500_315MHz 60 4 1 Original remote controls may be not stable in frequency
330.000 BETALARM 5500 betalarm_5500_330MHz 60 11 1 Original remote controls may be not stable in frequency
BFT 306.000 BFT RCS BFT 306MHZ 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency
315.000 BFT VTM1, VTM2, VTM4 BFT VTMx 60 4 1 Original remote controls may be not stable in frequency
418.000 BFT GT01, GT02, GT04 BFT TE04 60 14 1
433.920 BFT TE01, TE02 ( TEO1, TEO2 ) BFT TE0x 60 2 1
BFT TE04 ( TEO4 ) BFT TE04 60 2 1
BFT MITTO 2, MITTO 4, MITTO-2A, BFT MITTO-4A, MITTO-2M, MITTO-4Mi
BFT MITTO4 REPLAY, BFT MITTO2 REPLAY
BFT TRC 1, TRC 2, TRC 4
BFT MITTO B RCB04 R1, BFT MITTO B RCB02 R1
bft_mitto_k 40 2 1
BRAVO 433.920 Bravo Aladin 433 Bravo Aladin433 ? 2 1
Bravo Door Passepartout Bravo Door 2 1
433.920
868.300
Bravo Aladin Passepartout Bravo Passepartout duplicatore multifrequenza 2 or 3 1
BREDA 433.920 Breda TOP432SA Breda TOP432S: blue color 60 2 1
CAME 315.000 Came T312M, T314M
Came TOP314M, TOP312M
60 4 1 Original remote controls may be not stable in frequency
Came TOP312, TOP314 came_top312_315 60 4 1
Came TOP312NA, TOP314NA came_top312na_315 60 4 1
433.920 Came T432, T434
Came TOP432A, TOP434A, TOP432, TOP432NA, TOP434NA, Came Came TAM432, TAM434, TAM438
CAME T43x 60 2 1
Came TOP432M, TOP434M came_top432m_433MHz 60 2 1
Came TAM432SA CAME TAM432SA 48 2 1
Came TOP432SA, Came TOP434SA CAME TOP432S 60 2 1
Came TOP432NA, TOP434NA CAME TOP432NA 60 2 1
Came TWIN2, TWIN4 came_twin_433MHz 60 2 1
CAME TOP-432EE, CAME TOP434EE came_top432ee 60 2 1
CAME TOP-432EV, TOP-434EV came_top434ev 60 2 1
CAME Atomo AT02EV, AT04EV
Came Atomo AT01, AT02, AT04
came_top434ev 40 2 1
868.350 CAME TOP862NA, Came TOP864NA came_top862na 60 3 1
CAME TOP-862EV, Came TOP864EV 60 3 1
CARDIN 300.000 Cardin S300 CARDIN S300 60 6 1 Original remote controls may be not stable in frequency
310.000 Cardin S301, S302 CARDIN S300 60 9 1 Original remote controls may be not stable in frequency
433.920 Cardin S435 TX2, S435TX4, S435-TX12, TRS435200, TRS435400, TRS435400, TRS43540M
Ballan S435-TX2, Ballan S435-TX4
CARDIN S435 TX 40 2 1
Cardin S437 TX2 CARDIN S437 TX 40 2 2
Cardin S449 QZ1, S449-QZ2, S449-QZ3, S449-QZ4, TXQ449100, TXQ449200, TXQ449300, TXQ449400
Cardin S449 TXQ4492P0, TXQ4494P0, SSB-T9K4
Ballan S449-QZ2, Ballan S449-QZ4
CARDIN S449 TX 40 2 2
Cardin S476 TX2, S476TX4, TRS476200, TRS476400 CARDIN S476 TX 48 2 1
868.300 Cardin S486 TX2, S486TX4, TXQ486100, TXQ486200, TXQ486300, TXQ486400
TXQ4862P0, TXQ4864P0, TXQ48640M, SSB-T8K4
CARDIN S486 TX 40 3 2
CASIT 306.000 ERTS92B, ERTS92T CASIT ERTS92 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency
433.920 Casit ERTS92B, ERTS92T CASIT ERTS92 60 2 1
Casit ERTS20DB, ERTS20DQ CASIT ERTS20 60 2 1
Casit ERTS476D, ERTS476Q CASIT ERTS476 60 2 1
Casit TXS1, TXS2, TXS3, TXS4, TXS6
ERTS97B, ERTS97T
casit_txs_433MHz 60 2 1
CEDAMATIC 433.920 Cedamatic AEMX1, AEMX2, AEMX4 ALLMATIC AEMX 60 2 1
CELINSA 433.920 Celinsa S10 1, S10 2, SAW1, SAW2 CELINSA S10 48 2 1
CENTURION 433.920 Centurion CLASSIC, SMART, SMART2 CENTURION CLASSIC 60 2 1
CHACON 433.920 Chacon KCT-510 Ref. 54591, compatible with DOMIA protocol for domotic appliances
Chacon LKCT-614 Ref. 54591, compatible with Home Easy protocol
Chacon KCT-510 48 2 1
Chacon LYCT-505 Ref. 54561, compatible with HOME EASY protocol for domotic appliances Chacon LYCT-505 21 2 1
CHAMBERLAIN
LIFTMASTER
MOTORLIFT
SEARS CRAFTSMAN
300.000 Chamberlain 300MC (multicode) chamberlain_300mc_300MHz 1 Not supported yet!
315.000 Liftmaster 333LM chamberlain_33lm 1 Not supported yet!
Liftmaster 360LM, 362LM, 363LM 1 Not supported yet!
390.000 Liftmaster 50CB, 53CB, 750CB, 753CB, 50LM, 53LM, 61LM, 62LM, 63LM, 139.53100, 139.53110, 139.53200, 139.53210 1 Not supported yet!
LiftMaster 54CB, 756CB, 54LM, 64LM, 859CB chamberlain_64lm 1 Not supported yet!
LIftmaster 850CB, 853CB, 959CB, 81LM, 82LM, 83LM, 84LM, 99LM chamberlain_83lm 1 Not supported yet!
33LM chamberlain_33lm 1 Not supported yet!
418.000 4180, 4182, 4183 1 Not supported yet!
4185 chamberlain_4335_433MHz 1 Not supported yet!

787 remote

less entry

liftmaster_787_418MHz 1 Not supported yet!
433.920 4330E, 4332E, 4333E 1 Not supported yet!
4335E chamberlain_4335_433MHz 1 Not supported yet!
COMUNELLO 433.920 Comunello Keep2 RC, Comunello Keep4 RC Comunello Keep4 40 2 1
434.150 Comunello MOWIN R1, Comunello MOWIN R6 Comunello Mowin 40 16 1
CPS 433.920 TCP3, CPS, Jolly 4 CPS TCP3 60 2 1
CPS1 TCP3, CPS2 TCP3, CPS4 TCP3
EM1CV, EM2CV, EM4CV
CPS 4 433 60 2 1
CRAWFORD 433.920 Crawford EA433 2K, EA433 2KM, EA433 4K Crawford remote control 40 2 1
DASPI 433.920 Daspi Happy2 433, Daspi Pops2 DASPI HAPPY2 60 2 1
Daspi Zero2, Zero2CLO, Zero4CLO daspi_zero2
daspi_zero4clo
60 2 1

Daspi Zero2RC
Daspi Zero4RC

daspi_zero2 40 2 1
DEA 306.000 Dea 306 1, 306 2, 306 4 DEA 306 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency
Dea 306 DEA 306 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency
433.920 Dea 433 1, 433 2, 433 4, Gold S1, Gold S2
Dea Gold 238 S1, Dea Gold 238 S2, Dea Gold 239 S4
DEA 433 60 2 1
Dea Gold 288-R2, Dea Gold 289-R4 dea_gold_289-r4_k 40 2 1
Dea Genie 263 DEA Genie 60 2 1
Dea Punto S2 DEA Punto S2 60 2 1
Dea MIO TD2, MIO TD4
Dea Mio TRD2, Dea Mio TRD4
dea_MIO_TD_433MHz 60 2 1
Dea MIO TR2, MIO TR4 dea_MIO_TD_433MHz 40 2 1
Dea Genie 273, 40 2 1
DELMA 300.000 Delma Apollo 300, ELSAMEC Apollo 300 60 6 1 Original remote controls may be not stable in frequency
Delma Mizard 300 1, Mizard 300 2, King DELMA Mizard300 60 6 1 Original remote controls may be not stable in frequency
433.920 Delma Mizard 433 1, Mizard 433 2 DELMA Mizard433 60 2 1
Delma King 433 2 DELMA King433 60 2 1
Delma Style Copy 2CH (this is a code duplicator) delma_style_copy_433MHz 60 2 1
DICKERT 433.920 Dickert MAHS433 01, MAHS433 04
Note: we can NOT guarantee that it can be duplicated, because it depends by the receiver.
DICKERT MAHS433 1 Not supported yet!
Dickert S10-433A1L00, S10-433A4L00, S20-433A1L00, S20-433A4L00, S20-433A1000, S20-433A4000
Note: only RED buttons model can be duplicated!
DICKERT S10 868 A 60 2 1

Dickert S5-433-A2L00, S5U-433-A2L00
Note: only RED buttons model can be duplicated!

DICKERT S5 868 60 2 1
868.350 Dickert HS868-21
Note: only RED buttons model can be duplicated!
DICKERT HS868 20 60 3 1

Dickert S5-868A2L00, S5U-868A2L00
Note: only RED buttons model can be duplicated!

DICKERT S5 868 60 3 1
Dickert S10-868A100, S10-868A400, S20-868A1L00, S20-868A4L00, S20-868A1000, S20-868A4000
Note: only RED buttons model can be duplicated!
DICKERT S10 868 A 60 3 1
Dickert S5-868A2L01, S10-868A1L01, S10-868-A4L06, green buttons dickert_S10-868A4L06_868MHz 34 3 1 Firmware Rev.03c or later
Dickert S10-868A1L01 Yellow button DICKERT S10-868A1L01 34 3 1 Firmware Rev.03c or later
DIGICODE 300.000
310.000
Digicode DC5010, DC5012, DC5030, DC5032, DC5040, DC5042, DC5060, DC5062, DC5070, DC5072 60 6 or 9 1 Original remote controls may be not stable in frequency
DITEC 433.920 Ditec GOL4C DITEC GOL4C 60 2 1
Ditec GOL4, Entrematic GOL4

DITEC GOL4C 34 2 1

BIX LS2, BIX LP2, BIX LG4

34 2 1
DOITRAND 433.920 MPSTF2E JAUNE, MPSTF4E, HYPERPHONE MPSTF2E_GRISE DOITRAND MPSTF2E JAUNE 60 2 1
TS2DE, TS4DE DOITRAND TSxDE 60 2 1
DOORHAN 433,920 Doorhan transmitter 2, Doorhan Transmitter 4
Doorhan RCBLACK-4, Doorhan ST-4
doorhan_433MHz 40 2 1
DOORMATIC 433.920 Doormatic SAW DOORMATIC 433MHz 60 2 1

DUCATI
ALLDUCKS

433.920 Allducks TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4, 124
ELBER TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4
RONDY TSAW1, RONDY TSAW2, RONDY TSAW3
DUCATI TSAW 60 2 1
Allducks TPR10-A, TPR20-A
RONDY TPR10_A, RONDY TPR20_A
ducati_tpr20_433MHz 60 2 1
Allducks TE2 DUCATI TE2 60 2 1
Allducks 6203blue and transparent, with transparent buttons

allducks_6203_12bit

60 2 1
Allducks 6203, with blue or red buttons allducks_6203_k 40 2 1
Allducks HC6204 allducks_6204_433 40 2 1

DÜWI
DUWI
REV Ritter

433.920
Several models, handsender used for radio sockets 60 2 1
ELBE 433.920 Elbe 501, 502, 504 ELBE 50x 60 2 1
Elbe 502a, 504a ELBE 50xA 60 2 1
Elbe 502, 504 elbe_502_433MHz 60 2 1
ELCA     300.000 Elca Aster 1100, Aster 1101 ELCA ASTER E110x 60 6 1 Original remote controls may be not stable in frequency
433.920     Elca IRIS, IRIS 9CH.
Both colors red and blue
Elca Iris4_433D, Elca Iris2_433D
ELCA IRIS 60 2 1
Elca ASTER2 ELCA ASTER2 60 2 1
Elca Aster 1000, Aster1001.
Colors: black, blue, light grey
ELCA ASTER E100x 60 2 1
Elca GEMINI 9CH, Elca Gemini2_433D, Elca Gemini4_433D elca_gemini_9ch_433MHz 60 2 1
Elca VIRGO elca_virgo_433MHz 60 2 1
Elca IRIS2_433R, Elca Gemini2_433R, Elca Gemini4_433R Radiocomando compatibile con Elca IRIS 433MHz 40 2 1

ELDAT
MFZ
NASSAU

433.920 Eldat Basewave RT20-4103M-01, RT20-4104M-01, RT35-4104M-01, RT21-4101M-01, RT21-4102M-01, MFZ 400033 eldat_rt20 2 1
Eldat Basewave RT28-4101M-01, RT27-4101M-01, RT26-4101M-02, RT21-4125M-01, RT21-4139M-01, RT21-4139M-02, RT31-4139M-01, RT31-4139M-02, RTC02-4104M-01 eldat_rt27 2 1
868.300 Eldat Basewave RT20-5004M-01, RT20-5003M-01, RT35-5004M-01, RT21-5001M-01, RT21-5002M-01, NASSAU RT20 eldat_rt20 3 1
Eldat Basewave RT28-5001M-01, RT27-5001M-01, RT26-5001M-02, RT21-5025M-01, RT21-5039M-01, RT21-5039M-02, RT31-5039M-01, RT31-5039M-02, RTC02-5004M-01 eldat_rt27 3 1
Eldat Easywave RT20E5004-01-23K, RT21E5001-01-23K, RT21E5002-01-23K, RT30E5001-01-02K, RT30E5001-01-22K, RT30E5004-01-02K, RT30E5004-01-22K
Eldata Easywave RT24E5001-01-01K, RT32E5001-01-02K, RT32E5001-01-22K, RT32E5004-01-02K, RT32E5004-01-22K
Eldata Easywave RT34E5004-01-02K, RT34E5004-01-22K, RT34E5005-01-02K, RT34E5005-01-22K, RT34E5010-01-02K, RT34E5010-01-22K
Eldata Easywave RT37E5001-01-02K, RT37E5001-01-22K, RT22E5022-01-23K
eldat_rt_easy_wave 40 3 3 Work very well, Long range!
Eldat Easywave RT26E5001-12-23K, RT27E5001-11-23K, RT28E5001-11-23K, RT28E5001-11-41K
eldat_rt26 40 3 3 Work very well, Long range!
Eldat Easywave RTS05E5001-01-02K, RTS05E5001-02-02K, RTS08E5002-01-02K, RTS08E5001-01-02K, RTS08E5001-01-02K
Eldat Easywave RTS13E5001-01-02K, RTS13E5003-01-02K, RTS14E5002E-01-02K, RTS14E5002E-02-02K, RTS14E5003E-01-02K, RTS14E5006E-01-02K
Eldat Easywave RTS14E5002E-01-02K, RTS14E5002E-02-02K, RTS14E5003E-01-02K, RTS14E5006E-01-02K
Eldat Easywave RTS40E5001-01-02K, RTS40E5001-02-02K, RTS22E*, RTS23E*, RTS25E*, RTS32E*, RTS33E*, RTS34E*, RTS35E*
Eldat Easywave RTS09E5002-01-02K
eldat_rt26 40 3 3 Work very well, Long range!
Eldat Easywave RTS03E5004-01-27P, RTS03E5004-02-27P
Eldat Easywave RTS17E5001-01-00K
Eldat Easywave RTS39E5003-02-23K
eldat_rts03 40 3 3 Work very well, Long range!

ELV
CONRAD

868.350 ELV FS20 S4, FS20 S8, FS20 S8-2, FS20 S16, FS20S16R, FS20 S20-2, FS20 S20-3 fs20_s4_868MHz 24 3 1
ELVOX 433.920 Elvox ET, Elvox ET2 ZT03 elvox_433MHz 60 2 1
Elvox ET03, ET04 elvox_et04_433MHz 60 2 1
Elvox ERT01 elvox_ert01_k 40 2 1
Elvox ERT4, Elvox ETR01, Elvox ETR02, Elvox ETA1 40 2 1
868.350 Elvox ET08 elvox_et08_868MHz 60 3 1
ENIKA 433.920  Enika, all types: Enika Tx Cross, Enika Tx Key, Enika Tx Pocket, Enika Tx 4x8 3299-96900, Enika Tx Auto 40 2 1
ERONE 433.920  Erone SETDS39433E2, SETDS39433E4 erone_setds39433eX_433MHz 60 2 1
Erone SETR2641-AM2.B, SETR2641-AM2.N, SETR2641-AM2.R, SETR2641-AM2.C, SETR2641AM1, S5TR2641E2, S5TR2641E4, S2TR2641-E2M, SETR2641-TM, TSW2641E1 erone_setr2641am_k 40 2 1
868.350 Erone S2TR2681-E2, 2TR2681-E4, 2TR2681-E2M erone_s2tr2681_868_k 40 2 1
ERREKA 433.920 Erreka LUNA, SMAT RESON 1, RESON 2, Erreka RESON 3 erreka_luna
erreka_reson3
48 2 1
Erreka ROLLER-1, ROLLER-2, Erreka ROLL-2 JOY, Erreka Roll-4 JOY, Erreka LIRA, Erreka IRIS 2, IRIS 4 erreka_reson3
erreka_lira_r
erreka_iris4_k
erreka_roll-4_joy_k
40 3 1
868.300 Erreka Roller 1 868, Roller 2 868, Erreka Roller 4 868 erreka_roller_2_868_k
erreka_roller_4_868_k
40 4 1
EUROPE AUTOMATISME 306.000 ASMY1, ASMY2, ASMY4 allmatic_army_433MHz 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency
433.920 ARMY1, ARMY2, ARMY4 allmatic_army_433MHz 60 2 1
S1, S2, S3 ea_s3 60 2 1
FAAC 300.000 Faac TM300S, TM300S05 H
Faac TM1 300, TM2 300, TM3 300
34 6 1 Original remote controls may be not stable in frequency
315.000 Faac T1, T2, T3
Faac TM1 315, TM2 315, TM3 315
34 4 1
330.000 Faac TM1, TM2, TM3
Faac TM1 330, TM2 330, TM3 330
FAAC 433DS 34 11 1
418.000 Faac TM1 418 DS, TM2 418 DS, TM3 418 DS FAAC 433DS 34 14 1
Faac TM 418SL, TM1 418SL, TM2 418 SL, TM3 418SL FAAC 433DS 34 14 1
433.920 Faac TM1 433 DS, TM2 433 DS, TM3 433 DS
TM1 433DS DPH, TM2 433DS DPH, TM3 433DS DPH
FAAC 433DS 60 2 1
Faac Fix2, Faac Fix3, Faac Fix4 FAAC Fix2 40 2 1
Faac TML2 433 SLR, TML4 433 SLR, TML2-433-SLR, TML4-433-SLR, TML2 433 ESL, TML4 433 ESL FAAC 433SL 34 2 1
Faac TML2 433 SLP, TML4 433 SLP, TML2-433-SLP, TML4-433-SLP faac_tml2_433_slp 34 2 1
Faac T2 433 SLH, Faac T4 433 SLH faac_t4_slh 40 2 1
Faac TE4433H faac_te4433h 40 2 1
Faac TML2 433 SLH, TML4 433 SLH faac_tml_433_slh 40 2 1
Faac XT2 433 SLH, XT4 433 SLH, LR faac_XT2868SLH_868MHz 40 2 1
868.350 Faac TM1 868 DS, TM2 868 DS, TM3 868 DS
Faac TM1 868DS DPH, TM2 868DS DPH, TM3 868DS DPH
FAAC 868DS 60 3 1
Faac T2 868 SLH, Faac T4 868 SLH faac_t4_slh 40 3 1

Faac TML2 868 SLH, TML4 868 SLH

faac_tml_433_slh 40 3 1
Faac XT2 868 SLH, Faac XT4 868 SLH, LR faac_XT2868SLH_868MHz 40

3

1
Faac DL2 868 SLH, DL4 868 SLH faac_dl4_868_slh 40 3 1

FADINI

BPT

315.000 ASTRO75-1, ASTRO75-2, ASTRO75-4 60 4 1 Original remote controls may be not stable in frequency
433.920 433 2M, Astro43_2m FADINI 433 2M 60 2 1
Astro433-2, Astro433-4, Astro43-2, Astro43-4 FADINI Astro433 60 2 1
Fadini JUBI 433/2, JUBI 433/4, Fadini JUBI SMALL 433/2 fadini_jubi_small_k 40 2 1
Fadini SITI 2, Fadini SITI 4 fadini_siti_k 40 2 1
868.350 Fadini BIRIO 2, Fadini BIRIO 4 fadini_birio_868MHz 40 3 1
FERPORT 433.920 Ferport Tac1, Tac2, Tac4, Tac1k, Tac2k, Tac4k, Tac2kr FERPORT TAC 60 2 1
FUNKMODUL
ELSECO
433.920 Elseco T433A2K1, T433A2K2 funkmodul_T433A2K2_433MHz 60 2 1
Elseco T433A2K4, T433A2K4n funkmodul_T433A1K4_433MHz 60 2 1
GAPOSA 434.150 Gaposa QCT1, QCT3, QCT6, QCTD, QCTAB, QCT3S, QCT34S Radiocomando Gaposa QCT6 40 16 1
GENIUS
CASALI
330.000 CASALI 330MHz 60 11 1 Original remote controls may be not stable in frequency
433.920 Genius 433 2, Genius 433 3, Genius JA400 TM433, Genius JA401 TM433
Genius TM2433DPH, Genius TM3433DPH
CASALI GENIUS 433 60 2 1
Genius A252, Genius A254
Genius TRS4532C1, TRS4534C1
genius_a254_k 40 2 1
Genius BRAVO TE4433H Telecomando Genius TE4433H 40 2 1
Genius Echo TX2 RC, Genius Echo TX4 RC Radiocomando Genius Echo TX2 40 2 1
868.350 Genius Amigo JA332, Genius Amigo JA334, JA332 grey, JA334 grey genius_amigo_ja332_868mhz 40 3 1
Genius Amigold TK2868SLHDL, Genius Amigold TK4868SLHDL Telecommande Genius Amigold 40 3 1
Genius Kilo TX2 JLC, Genius Kilo TX4 JLC Radiocomando Genius Kilo 40 3 1
GIBIDI 306.000 Gibidi TS2M GIBIDI T2SM 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency
433.920 Gibidi Open TMB 433, Gibidi OPEN TMQ 433, Gibidi OPEN OUT 2, Gibidi OPEN OUT 4
Gibidi Open/2 TM/B, Gibidi Open/4 TM/B
GIBIDI Open TMB 60 2 1
Gibidi Domino4 AU 03000 - DTS4334, AU1600, AU1610, AU1680, AU1680 wood, AU1810
Gibidi Roller2-AU1600, GIBIDI Roller AU01590, GIBIDI Roller AU01680
gibidi_domino_k 40 2 1
GILGEN 433.920 Gilgen F7000/S4, Gilgen F7000/S2 Gilgen Telecommande F7000 34 2 1
GOBBATO 306.000 Gobbato T306 GOBBATO T306 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency
433.920 Gobbato TRA3S, Gobbato TRA433P, Gobbato TRA433 seav_behappy 40 2 1
GRIFFON 403.55 Griffon 404 MHz dip switch remotes and duplicating remotes griffon_404_433_MHz 60 13 1
433.92 Griffon 433 MHz dip switch remotes and duplicating remotes griffon_404_433_MHz 60 2 1
GTO 318.000 GTO Mighty Mule 1/2 buttons, RB741, RB742 gto_mighty_mule_318MHz 1 Not supported yet!
GTO Mighty Mule 3 buttons, RB743 gto_mighty_mule3_318MHz 1 Not supported yet!
GULLIVER 306.000 Gulliver MD/1, Gulliver MD/1, Gulliver MDRQ 306 LABEL GULLIVER 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency
433.920 MDW 2E GULLIVER MDW 60 2 1
HAUSS 433.920 Pocket 3750-1, Pocket3750-2, Pocket 3750-4 hauss_pocket_433MHz 60 2 1
HEDDOF 318.000 P219-1, P219-2 heddolf_p219-2_318MHz 1 Not supported yet!
P220-1, P220-2, P220-3 heddolf_p220-3_318MHz 1 Not supported yet!
HORMANN
HOERMANN
433.920

Hormann HSM2, HSM4, yellow buttons

HORMANN HSM 30 2 1
868.300 Hoermann HS1, HS2, HS4, blue buttons

hormann_HS1_868MHz
hormann_HS2_868MHz

30 3 1
Hormann HSD2 hormann_HSD2_868MHz 30 3 1
Hoermann HSE2, HSE4, blue buttons hormann_HSE2_868MHz 30 3 1
Hoermann HSM2, HSM4, blue buttons HORMANN HSMx BLEU 30 3 1
Hormann HSP4, blue buttons hormann_HSP4_868MHz 30 3 1
Hoermann HSS2, HSS4, blue buttons hormann_HS4_868MHz 30 3 1
Hormann HSZ1-868, HSZ2-868 hormann_HSZ2_868MHz 30 3 1
HRC 433.920 60 2 1
ITALFILE 433.920 Italfile JANE-F 433MHz Radiocomando Italfile Jane-F 433MHz 2 1 This is a duplicator: maybe some codes cannot be copied
433.920
868.300
Italfile JANE-V Multifrequenza Radiocomando Italfile Jane-V Multifrequenza 2 or 3 1 This is a duplicator: maybe some codes cannot be copied
JAY 433.920 Jay UBEI x1 SL1 60 2 1
Jay UBET 11, UBET 21, UBET 31, UBET 41, UBET 61Â JAY UBET x1 SL1 60 2 1
KEY AUTOMATION  433.920   Key Automation 900TXB-42, 900TXB-42N, 900TXP-42, 900TXP-42N key_txb-42n_433MHz 60 2 1
key 900TXB-44, 900TXG-44 key_txg-44_433MHz 60 2 1
key automation 900SUB-44, 900SUB-44N, 900SUB-44W, 900SUB-44WN key_sub-44_433MHz 60 2 1
key 900TXK-42, 900TXW-42,900TXK-44, 900TXW-44 key_txk-44_433MHz 60 2 1
Key automation TXB-42R, TXP-42R
Key TXG-42R, TXG-44R, TXB-42R, TXB-44R
Key automation SUB-44R
Key TXW-42R, TXW-44R, TXK-42R, TXK-44R

key_txb-42n_433MHz

key_txg-44_433MHz
key_sub-44_433MHz

key_txk-44_433MHz

40 2 1
KING 433.920
1 Not yet supported!
LABEL
IUPPITER
306.000 Label MDR, IUPPITER 306 JUPPITER 306 MHz 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency
433.920 Label RJW/1E, RJW/2E, RJW/4E, RJW/12E LABEL RJW4E 60 2 1
Label MDW/1E, MDW/2E GULLIVER MDW 60 2 1
Label SPYCO1/E, SPYCO2, SPYCO3 label_spyco3_k 40 2 1
LEB 306.000 Leb TSA4 LEB TSA4 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency
433.920 Leb TMW LEB TMW 60 2 1
Leb TSAW2N, TSAW4N leb_tsawXn_433MHz 60 2 1
Leb TCP3 (this is a code duplicator) leb_tcp3_433MHz Variable 2 1 Not sure it work, because this is a duplicator: check the original remote control
Leb TRK4 leb_trk4_433MHz 60 2 1
Leb TPW4 leb_tpk4_868MHz 60 2 1
868.300 Leb TPK4 leb_tpk4_868MHz 60 3 1
LEGRAND 433.920 Legrand CAD 48900, 48901, 48903.
Legrand CAD 48906, 48910, 48912
legrand cad 433.92 Mhz 48 2 1
LINCE 433.920 Lince LR 2035 60 2 1
LINEAR

300.000
310.000

Linear MULTI-CODE 308911, 308913, 1089 LINEAR MULTICODE 60 6 or 9  1 Original remote controls may be not stable in frequency
Linear MULTI-CODE 412001, 414001, 109410, 109710 linear_4140_300MHz 60 6 or 9  1 Original remote controls may be not stable in frequency
Linear MULTICODE 306010, 307010, 108210 linear_3070_300MHz 60 6 or 9 1 Original remote controls may be not stable in frequency
Linear MULTI-CODE 308301, 308302 linear_3083_300MHz 60 6 or 9 1 Original remote controls may be not stable in frequency
Linear MULTICODE 105015 linear_105015_310MHz 60 6 or 9 1 Original remote controls may be not stable in frequency
310.000 Linear Delta3 Moore-o-Matic: DT, DT2, DT2A, DT22A, DTC, DTD LINEAR DELTA3 60 9 1 Not supported yet!
Linear Delta 3 Moore-o-Matic: DT3, DT4 linear_dt4_310MHz 60 9 1 Not supported yet!
Delta 3 Moore-o-Matic: Mini-T LB "LadyBug" linear_mini-t_ladybug_310MHz 60 9 1 Not supported yet!
312.000 Delta3 DTK (canada) LINEAR DELTA3 1 Not supported
LUTEC 433.920 Lutec TRC2, Lutec TRC4 40 2 1
MA SYSTEM 433.920 MA TX1, MA TX2, MA TX3 MA TXx 60 2 1
MARANTEC 315.000 Marantec M3-2312, Marantec M3-3313 marantec_315MHz 34 4 1
418.000 Marantec D212, D222, D232 marantec_d212_418_433MHz 34 14 1
433.920 Marantec D101 MARANTEC D101 60 2 1
Marantec D12 MARANTEC D12 60 2 1
Marantec D212, D222, D232 marantec_d212_418_433MHz 60 2 1
Marantec Digital 302, D302 MARANTEC Ddigital 302 34 2 1
Marantec Digital 304, D304 MARANTEC Digital 304 34 2 1
868.300  Marantec Digital 302, D302 MARANTEC Ddigital 302 34 3 1
Marantec Digital 304, D304 MARANTEC Digital 304 34 3 1
MCZ 433.920 MCZ Aster mcz_aster_433MHz 60 2 1
MEIßNER
MEISSNER
433.920 LW433-1, LW433-2, LW433-4 smd_lw433Midi_433MHz 60 2 1
Pocket 3750 1, 2, 4 hauss_pocket_433MHz 60 2 1
MONSEIGNEUR 433.920 ARC2, ARC4 MONSEIGNEUR ARC 60 2 1
TDR 400 3845, TDR 400 3846, TDR 400 3847
T1SAW433, T2SAW433, T4SAW433
v2_2_tcp3_433mhz 60 2 1

MOTORLINE
STATEUROP

433.920 MX1, MX2, MX3, MX4, MX6
MX11, MX12, MX13
SEAV TXx
seav_behappy
60 2 1
MOTOSTAR 433.920 CLIKSTAR2, CLICKSTAR4
CLICK-4M, CLICKSTAR RE 532, CLICKSTAR RE 534
motostar_clickstarX_433MHz 60 2 1
NICE 306.000 Nice EASY S1, S2, S4 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency 
433.920 Nice FLO1, FLO2, FLO4 NICE FLO 60 2 1
Nice VERY VE nice_very_ve_433MHz 60 2 1
Nice SMILO SM2, SM4, black or blue NICE SMILO 40 2 1
NOLOGO 306.000 NOLOGO 306MHz 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency 
433.920 ECO DIP 60 2 1
NORMSTAHL 433.920 Normstahl EA433 2K, Normstahl EA433 2KM, Normstahl EA433 4K Handsender Normstahl EA433 40 2 1
Normstahl RCU 433 2K, Normstahl RCU 433 4K Handsender Normstahl RCU 40 2 1
NOVOTECNICA 306.000 BIT N1, BIT N2 novotecnica_bitn2_306Mhz 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency
BIT NT1, BIT NT2, BIT NT4 novotecnica_bit_ntX_306MHz 60 2 1
433.920 Novotecnica BIX L2, BixL2 Radiocomando Novotecnica BIXL2 40 2 1
OG 433.920 OG62, OG64 OG6x 34 2 1
O&O
OeO
O and O
360.000 OeO TX2, OeO TX4 (green buttons) oeo_t4 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency
433.920 OeO TX2-E, OeO TX4-E (red buttons) oeo_t4 60 3 1
O&O T-COM DS 4-2, T-COM DS 4-4 oeo_t-com_ds_4-x_433MHz 60 2 1
OeO T-COM R4-2, O&O TCOM R4-4 oeo_t-com_r4-4 40 2 1
OeO ELIOT 2 - R4, O&O ELIOT 4 - R4 oeo_eliot4-r4_k 40 2 1
O&O Ray2 Radiocomando O&O Ray2 40 2 1
868.350 OeO T-COM R8-2, O&O TCOM R8-4 oeo_t-com_r8-4 40 3 1
OPENOUT 306.000 TS2M OPENOUT TS2M 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency 
433.920 TMQ 433 2, TMQ 433 4 OPENOUT TMQ 60 2 1
PIAZZETTA 433.920 4 buttons for wood/pellet heater Piazzetta Telecomando camino stufa Piazzetta 433MHz 60 2 1
PORTAMATIC 433.920 MPH01, MPH02 PORTAMATIC MPH0x 433MHz 60 2 1

POWERFIX Profi
(Lidl)

433.920 Powerfix Profi RCB-A 3600R (Lidl) powerfix_profi_rcb-a_433MHz 60 2 1
PRASTEL 306.000 Prastel NCSMT1, NCSMT2P, NCSMT4P PRASTEL NCSMT 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency 
Prastel KMFT2P, KMFT4P, KMFT2P93, KMFT4P93 PRASTEL KMFTxP 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency
433.920 Prastel MPSTF2E, MPSTF4E PRASTEL MPSTF 34 2 1
Prastel MPSTL2E, MPSTL4E PRASTEL MPSTL2E 34 2 1
Prastel BFOR, Prastel MPSTP2E, Prastel MPSTP4E Telecomando PRASTEL MPSTP 40 2 1
PROEM 433.920 Proem ER2C4ACM, ER4C4ACM proem_erXc4acm_433MHz 60 2 1
PROGET 433.920 Proget ETY_433N2, ETY 433N4 PROGET ETY 60 2 1
Proget EMY433-N2, Proget EMY 2N, Proget EMY 4N proget_emi433_n2_433MHz 60 2 1
PROTECO 433.920 Proteco TX433 PROTECO TX 433 60 2 1
Proteco EUROMATIC PROTECO euromatic 60 2 1
Proteco HIT proteco_hit_433MHz 60 2 1
PUJOL 288.000 JCM TRINARIO 1, TRINARIO 2, TRINARIO 3 PUJOL 288MHz 60 5 1 Original remote controls may be not stable in frequency 
Pujol TT1, TT2, TRINARIO 1, TRINARIO 2 PUJOT TTx 60 5 1 Original remote controls may be not stable in frequency
433.920 Pujol P215/2 Vario, Pujol P215/4 Vario PUJOL P215 Vario 40 2 1
Pujol Vario 433-1, Pujol Vario2 433-2, Pujol Vario3 433-3 Mando a distancia PUJOL Vario 433 40 2 1
PULSAR 318.000 9931-318, 9931T-318 ALLSTAR 9931 1 Not supported yet!
QUICK 433.920 Quick Gangway transmitter. Marine remote control for yacht.
Quick Télécommande pour Passerelle
Mando a distancia marinas para pasarela
Radiocomando QUICK per passerelle su yacht.
quick_302_433MHz 34 2 1
Quick Pocket Model 02, Quick Pocket Model 04 quick_pocket_02_04 34 2 1
ROGER 433.920 Roger R80/TX12, R80/TX14, R80/TX12R, R80/TX14R roger_tx14_433MHz 40 2 1
Roger H80/TX22 roger_tx22_433MHz 40 2 1
G80/TX32, G80/TX34, G80/TX32R, G80/TX34R roger_tx3X_433MHz 40 2 1
SEA 433.920 SEAV TXS 60 2 1
Sea SMART433_TX2, SMART433_TX3
SMART433_TX2_COPY,SMART433_TX3_COPY
Smart2, Smart3
SEA SMART DIP 60 2 1
868.350 Sea 231103, SEA868_4 SEA 231103 60 3 1
Sea 231103, Head2 Dip Switch SEA 231103 60 3 1
Sea SMART868-TX2, SMART868-TX3
Smart2, Smart3
SEA SMART DIP 60 3 1
SEAV 306/330 Seav TX1, TX2, TX3, TX4, TX1/330
Seav TX2/330, TX3/330, TX4/330
SEAV TXx 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency 
433.920 Seav TXS1, TXS2, TXS3, TXS4 SEAV TXx 60 2 1
Seav Behappy S1, Behappy S2, Behappy S3 seav_behappy 60 2 1
Seav Behappy RS1, Seav Behappy RS2, Seav Behappy RS3 seav_behappy 40 2 1
Seav Be Easy TX, Be Easy Murale2 SEAV BE EASY TX 60 2 1
Seav BeSmart S2, BeSmart S4 seav_besmart_433_868MHz 60 2 1
Seav BeFree S1 seav_befree_433_868MHz 60 2 1
868.300 Seav BeSmart H2, BeSmart H4 seav_besmart_433_868MHz 60 3 1
Seav BeFree H1 seav_befree_433_868MHz 60 3 1
SECURVERA 433.920 SV R2C SECURVERA SV_R2C 60 2 1
SV R2C SECURVERA SV R2C 60 2 1
SV R4C SECURVERA SV R4C 60 2 1
SV R6C SECURVERA SV R6C 60 2 1
SENDER 433.920 sender_433 60 2 1

SENTRY

MARTIN ELECTRONICS

403.550 SENTRY binary, SENTRY trinary sentry_trinary_403MHz 60 13 1
433.920 SENTRY binary sentry_binary_433MHz 60 2 1
SERAI 310.000 Serai OG/32 SERAI 310 34 9 1 Original remote controls may be not stable in frequency 
433.920 Serai OG/52, Serai OG/54, Serai OG/82, Serai OG/84 SERAI 433 34 2 1
Serai OG/28, Serai OG/48, Serai OG/62, Serai OG/64 SERAI OGx8 34 2 1
Serai OG/02, Serai OG/04 SERAI OGx8 34 2 1
SICE 433.920 TX4 CLACK Bigfoot SICE Clack Bigfoot 1 Not supported!
SILVELOX - INTRA 306.000 Green case with black buttons ALLMATIC AEMX 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency
433.920 Silvelox Intra HSM4 HORMANN HSM 30 2 1
Silvelox Eco TSM2 Radiocomando Silvelox Eco TSM2 40 2 1
Silvelox Silv466 Radiocomando Silvelox 466 40 2 1
SIMBA 433.920 Simba RC1, Simba RC4 simba_rc1 60 2 1
SIMINOR 433.920 ER2C4ACM, ER4C4ACM, ER2C4ACS, ER4C4ACS proem_erXc4acm_433MHz 60 2 1
SIMU
433.920 Simu TSC4 Simu TSC4 34 2 1
SKYLINK

300.000
310.000

MultiLink SD300M, Skylink 100, LD310M, SD310M skylink_sd300m_300MHz 60 6 or 9 1 Original remote controls may be not stable in frequency 
318.000 Skylink Mltilink PD-318M skylink_multilink_PD-318M_318MHz 1 Not supported yet!
390.000 Multilink CB-390M, CD-390M
(versions compatible with Chamberlain)
skylink_multilink_cd-390m_390MHz 1 Not supported yet!
SMD 433.920 LW433-1, LW433-2, LW433-4 : AM models only smd_lw433Midi_433MHz 60 2 1
SOMFY 433.920 Somfy LEB TMW SOMFY LEB TMW 60 2 1
Somfy S433-2T, Somfy S433-4T, Somfy 433NL, Somfy Mitto RTR, Telecommande SOMFY S433-4T 40 2 1
SOMMER 434.420 Sommer 4013 TX03-434-4, Sommer 4014V TX03-434-2, Ballan 4013 (GREEN/YELLOW LED) Sommer handsender 40 17 2
Sommer 4022 (GREEN/YELLOW LED) Sommer handsender 40 17 2
868.800 Sommer 4020 TX03-868-4, Sommer 4026V TX03-868-2 (RED LED) Sommer handsender 40 19 2
Sommer 4025, Sommer 4025-BLUE (RED LED) Sommer handsender 40 19 2
Sommer 4010, Sommer 4011, Sommer 4031 (RED LED) Sommer handsender 40 19 2
STAGNOLI 433.920 Stagnoli ZEUS AZ442 STAGNOLI Zeus AZTR 60 2 1
Stagnoli Venus AV222 Radiocomando STAGNOLI Venus AV222 60 2 1
Stagnoli Kallisto AK442 Radiocomando STAGNOLI Kallisto AK442 40 2 1
Stagnoli Venus AV221, Stagnoli Venus AV223 Radiocomando STAGNOLI Venus AV223 40 2 1
Stagnoli Kallisto AK441, Stagnoli Kallisto AK443 Radiocomando STAGNOLI Kallisto AK443 40 2 1
ZEUS AZTR STAGNOLI Zeus AZTR 60 2 1
868.350 ZEUS AZTR ZEUS AZTR 60 3 1
STANLEY 310.000 24286 60 9 1 Original remote controls may be not stable in frequency
1082 linear_3070_300MHz 60 9 1 Original remote controls may be not stable in frequency
1050 linear_105015_310MHz 60 9 1 Original remote controls may be not stable in frequency
1094 stanley_1094_310MHz 60 9 1 Original remote controls may be not stable in frequency
1097 stanley_1097_310MHz 60 9 1 Original remote controls may be not stable in frequency 
STARTEC 433.920 TXQ2 STARTEC TXQ2 60 2 1
STINGER 300.000
310.000
318.000
390.000
300MCD21V, 300MCD22V
310MCD21V, 310LID21V, 310LID22V
318ALD31V
390LMD21V, 390LMPB1V
stinger_300MCD21V_300MHz
diff. colors
1 This is a compatible remote control: please look for the compatibility of the original retmotes!
TAU 315.000 Tau 250 TXA2H, 250 TXA4H TAU 250TXA 60 4 1 Original remote controls may be not stable in frequency 
433.920 Tau 250 SLIM, 250K-SLIM, 250K-SLIMC TAU 250 SLIM 60 2 1
Tau 250 SLIM-SLIMP TAU 250 SLIM 40 2 1
Tau 250TXD2, Tau 250TXD4 TAU 250 TXD 60 2 1
Tau 250BUG2, 250BUG4 TAU BUG 60 2 1
Tau 250BUG2_R, 250BUG4_R TAU BUG 40 2 1
Tau 250T-4, 250T-4C tau_t-4_433MHz 60 2 1
Tau 250T-4RP tau_t-4_433MHz 40 2 1
TEC KEY 300.000 MK1010 TEC KEY MK1010 60 6 1 Original remote controls may be not stable in frequency 
TECNOMATIC 433.920 Tecnomatic TQ433 tecnomatic_tq433_433MHz 60 2 1
TEDSEN
BERNER
GFA Elektromaten
433.920 SKX1MD, SKX2MD, SKX3MD, SKX4MD TEDSEN SKXxMD 60 2 1
SKX1KD, SKX2KD, SKX4KD, SKX6KD tedsen_skxNhd_433MHz 60 2 1
SKX1DL, SKX2DL, SKX3DL, SKX4DL TEDSEN SKX4DL 60 2 1
SKX1LC, SKX2LC, SKX3LC, SKX4LC tedsen_skxNlc_433MHz 60 2 1
SKX1SL, SKX2SL, SKX3SL, SKX4SL tedsen_skxNsl_433MHz 60 2 1
SKJ tedsen_skj_433MHz 60 2 1
SKX1WD, SKX2WD, SKX4WD, SKX11WD, SKX22WD, SKX44WD TEDSEN SKX44WD 60 2 1
TELCOMA
QUASAR
306.000 RCST2, RCST4 telcoma_rcst2_306mhz 40 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency
433.920 TELCOMA EDGE 2, TELCOMA EDGE 4 telcoma_edge 40 2 1
TELCOMA TANGO 2 SW, TANGO4 SW TELCOMA TANGO
telcoma_tango4sw_433MHz
40 2 1
TANGO BLUE 2, TANGO 4 BLUE, TANGO BLEU 2, TANGO BLEU 4 telcoma_tango_blue2_433MHz 40 2 1
TANGO 2 N, TANGO 4 N telcoma_tango4n_433MHz 40 2 1
TANGO 2 SLIM, TANGO 4 SLIM TELCOMA SLIM 40 2 1
Telcoma Noire2, Noire4
telcoma_noireX_433MHz 34 2 1
TANGO WIN3 telcoma_tango_WIN3_433MHz 40 2 1
TANGO2, TANGO4 telcoma_tangoN_433MHz 40 2 1
TELCOMA FM402E, Telcoma FM404E, Telcoma FM420, Telcoma FM400 TAXI
Ballan FM402E, Ballan FM404E
Telcoma FM 40 2 2
TELECO 433.920 Teleco TXP433A01
Teleco TXR434A02
Teleco TXR433A01, TXR433A02, TXR433A04
Teleco TXW433A02, TXW433A04
Teleco TXK433A04
teleco_txp433a04_k
teleco_txr434a02_k
40 2 1
TELEMATIC 300.000 TL1, TL2 Telematic TLx 300MHz 60 6 1 Original remote controls may be not stable in frequency 
TKC 433.920 TSAW433 TKC TSAW 60 2 1
TORAG 433.920 S429 1, S429 2, S429 4 TORAG S429 60 2 1
TORMATIC
DORMA
NOVOFERM
433.920 HS, Dorma HS43 1E, HS43 2E, HS43 3E, HS43 4E TORMATIC HS 60 2 1
MAHS, Siebau, Novoferm, Dorma TORMATIC MAHS 60 2 1
MHS, MHS43-1 MHS 60 2 1
Tormatic Novoferm Novotron 502
Tormatic Novoferm Novotron 504
MCHS43, MNHS433-02, MNHS433-04
tormatic_novotron_502_k
tormatic_MCHS43-2_k
40 2 1
TREMA 433.920 TO93TV1, TO93TV2, TO93TV4 trema_to93tvN_433MHz 60 2 1
TRESOR 433.920 TRESOR4 chinese remote control duplicator tresor4 2 1
TUBAUTO 433.920 DIGITAL 101 433 MARANTEC D101 60 2 1
V2 306.000 V2 TRR1_306 60 8 1 Original remote controls may be not stable in frequency 
318.000 V2 TPS1K V2 tcp3 60 10 1 Original remote controls may be not stable in frequency 
433.920 V2 PHOENIX series: Phoenix2, Phoenix2P, Phoenix4, Phoenix4P, TXC2 Contr.*, TXC4 Contr.*, TRC4 Contr. *, TXC2   Contr.47, TXC4 Contr.47, Handy2 Contr.47, Handy4 Contr.47, TRC4 Contr.47, TSC4 Contr.47, TRC4 Contr.92., DIMOEL TRC4 V2 Phoenixv2_txc2
V2_handy4V2_TRC4
V2_TSC4
34 2 1
V2 TCP3 V2 tcp3 60 2 1
V2 TCP3, ARC3 V2 TCP3 60 2 1
V2 TCP3 TCP3 60 2 1
V2 TPR V2 TPR 60 2 1
V2 T1SAW/433, T2SAW/433, T4SAW/433 v2_tNsaw_433MHz 60 2 1
V2 TRR1, TRR2, TRR4 V2 TRR 60 2 1
V2 PMR2, PMR4 v2_pmrN_433MHz 60 2 1
868.300 V2 PHOENIX series: Phoenix2-868, Phoenix2P-868, Phoenix4-868, Phoenix4P-868.
V2 Phoenix 868.3MHz 34 3 1
VISONIC 315.000 Visonic WT100, WT100A, WT101, WT101A, WT102, WT104,WT-201, WT-201A, WT-201WP, WT-201AWP visonic_WT10x
visonic_wt100_wt100a
visonic_wt201
60 4 1
418.000 Visonic WT-100, WT-100A, WT-101, WT-101A, WT-102, WT-104,WT-201, WT-201A, WT-201WP, WT-201AWP 60 14 1
433.920 Visonic WT 100, WT 100A, WT 101, WT 101A, WT 102, WT 104,WT 201, WT 201A, WT 201WP, WT 201AWP 60 2 1
Visonic MCT-234, Visonic MCM-140 40 2 1
VSEG 433.920 CR SLIM vseg_cr_slim_433MHz 60 2 1
WAYNE-DALTON 433.920 Wayne Dalton S429-1, S429-2, S429-4, S429-mini alltronic_S429M_433MHz
torag_s429_433mhz
48 2 1
Wayne Dalton S425 alltronic_s425_433MHz 48 2 1
Wayne Dalton E4F wayne dalton e4f 40 2 1
868.800 Wayne-Dalton 4020 TX03-868-4 Wayne Dalton Remote control 868 MHz 40 19 2
WECLA
CDS
433.920 Wecla 433, Wecla 433_2, CDS 433, CDS 433_2 WECLA 433 60 2 1
WELLER 868.500 Weller MT87A3-2, Weller MT87A3-4 Weller MT87A3-2 40 18 1
Weller MT87A1, Weller MT87A2, Weller MT87A4 Weller MT87A1 40 18 1
ZULLAN 315.000 250TXA1H, 250TXA2H, 250TXA4H TAU 250TXA 60 4 1 Original remote controls may be not stable in frequency 
OEM 315.000

OEM 315MHz 60 4 1 Original remote controls may be not stable in frequency 

Additional information:

Original remote controls may be not stable in frequency: it means that the original remote controls has a transmitter circuitry which frequency may be NOT accurate. Because the universal receiver has a narrow bandwidth receiver, in this case it's usable only with remote control that are stable in frequency, like Creasol Multi and Creasol Four.
Not supported yet!: it means that this kind of remote control is not supported now, but will be supported later.


ChangeLog

2015-01-14

UniRec1: added menu 7 to configure the output as: 1=normally open (default); 2=normally closed
UniRec2: added menu 7 to configure the relay outputs as: 1=normally open (default); 2=normally closed; 3=electric lock before open (when a valid code is received, the output will be activated and after 250ms even the other output will be activated. This is useful when an electric lock should be activated before activating the motor that opens the door/gate); 4=off before on (before activating the output, the other output should be disabled. This is useful to directly control the two phases of an AC motor, to drive it forward and reverse.

2014-11-12

UniRec1: new hardware with a switching mode power supply that extends the power supply voltage range to 5÷36Vdc and 7÷27Vac; now the 1 channel receiver has a lower power consumption (normally 9mA at 5V, 4mA@12V, 2mA above 24V).

2014-07-09

Included support for FSK (FM) remote controls.

2014-06-17

BugFix: the last firmware has problem to detect some types of codings, when power saving is active (default). Problem fixed! Thanks to Rainer and Vanja.

2014-02-17

Included support for LEGRAND CAD telecommande.
UniRec1 and UniRec2: improved timer mode (expecially 250, 500 and 1000ms) so if code is transmitting for a long time, now the relay output will not toggle ON-OFF-ON-OFF anymore: output will be activated only 1 time even if remote control transmits for time longer than output timer.

2014-01-14

Extended support for Marantec Digital remote controls.
Added parameter 9 (modulation):
  1 ⇒ OOK/ASK (normal mode)
  2 ⇒ FSK with ±12.5KHz deviation
  3 ⇒ FSK with ±25KHz deviation
  4 ⇒ External receiver module (UniRec1 ONLY)

Extended parameter 5 (frequency):
  15 ⇒ 433.42MHz
  16 ⇒ 434.15MHz
  16 ⇒ 434.42MHz
  17 ⇒ 868.5MHz
  18 ⇒ 868.8MHz

Limited parameter 8 (power saving) to 1 (OFF) and 2 (ON, same as before).

2013-08-06

UniRec2: added bistable ON/OFF output mode: in this mode, the output can be turned ON pressing a button on the remote control, and turned OFF pressing another button.

2013-07-12

UniRec1 and UniRec2: extended output time to 30, 45 and 60 minutes.

2013-03-13

Extended Telcoma Tango support.
UniRec1 only: Added parameter 7 to set the minimum time between two activations:
  1 ⇒ 0.5s (default for UniRec1)
  2 ⇒ 1s
  3 ⇒ 2.5s
  4 ⇒ 5s (default for carUniRec1)

2012-12-03

Extended Marantec support.
UniLock: reduced from 10s to 2s the inactivity time before entering working mode after power-on (for the first 2s, lock activation is disabled for safety reasons).

2012-07-24

New remote control added to the compatibility list:
Dickert S10-868A1L01, S10-868A4L01, S5-868A2L01: green buttons with dip switch, 868.3MHz
Berner BHS130, BHS140, 868.3MHz
Serai OG/28, OG/48, OG/62, OG/64
TXP433DV
BugFix: Hormann code was not well managed

2012-05-12

Added 3 levels of power saving mode: power consumption (and dissipation) reduced at 40%, 25% or 20% by turning ON the receiver for 60ms and turning OFF for 120ms, 300ms or 500ms.
20dB attenuation during learning mode, to prevent learning remote controls which transmit from a remote location.
Restricted bandwidth at 288, 300, 303, 306, 310, 315, 318, 330, 390 MHz to improve the sensitivity in those frequency. Now bandwidth is 500KHz (+-250KHz). Bandwidth at 403.55, 418, 433.92 and 868.3 MHz is not modified (250KHz, +-125KHz).
Added support to FS20 protocol, used for domotic. Thanks to Martin P.
Added support to Domia and Home Easy remote controls (tested Chacon KCT-510 and LYCT-505) used for domotic / home automation). Thanks to Mickael V.

Some application notes about our receivers

Application notes about UniRec2 - Page1
Application notes about UniRec2 - Page2
Application notes about UniRec2 - Page3
Availability

In Stock
Usually ships in:

24h.gif


Customer Reviews:

mirobe  (Neděle, 28 Duben 2013)
Rating: 5
Ottimo prodotto semplicissimo da installare.
You may also be interested in this/these product(s)

CreasolMulti: multi-frequency dálkové ovládání duplikátoru.
CreasolMulti: multi-frequency dálkové ovládání duplikátoru.
€32,94
€22,40
PROMOYou Save:32.00%

Creasol Four: 433 MHz dálkové ovládání duplikátoru. Vysielač
Creasol Four: 433 MHz dálkové ovládání duplikátoru. Vysielač
€23,18
€15,76
PROMOYou Save:32.00%

Creasol UniRec1: universal multifrequency 1CH receiver
Creasol UniRec1: universal multifrequency 1CH receiver
€48,80
€31,23
PROMOYou Save:36.00%

Creasol Sender: Multifrequency remote control duplicator
Creasol Sender: Multifrequency remote control duplicator
€42,70
€29,04
PROMOYou Save:32.00%
More information about shipping and payment
Top

Products - E-CommerceAdvanced Search
Show Cart
Your Cart is currently empty.

Live support

Any question? click here!

Live support

My status

Click for Live Support

LoginTop

Shop

Feedbacks

Dirk Rowies told us:
telecomandi ben accolto, e funzionano perfettamente

flavio magrassi told us:
è già il quarto dispositivo che compro e come sempre puntualità e velocità della consegna, fanno la differenza da altri e-commerce

sergio told us:
Spedizione immediata. Merce conforme a quanto ordinato. Ve lo consiglio !!

Roy Cervin told us:
Hello. I must say that i am satisfied with the purchase of the Creasol multi remote control. It was very easy to copy from the original remote, it works very good and feels solid. However, the range is a little bit short for my purpose. So i will come back whith a new order and try the Creasol four. Best regards, Roy.

Ammer Atarid told us:
Fantastic professional company , would highly recommend. Mr A. Atarid UK

Agostinho Pereira told us:
Estou muito satisfeito. O processamento da encomenda foi rápido e os comandos Creasol Multi funcionam muito bem. Gostaria também de encontrar duplicadores para as frequências Rooling Code. Será que me surpreenderão um dia?

BOUILLEZ told us:
the two remote control PANDIS are a very good product , simply to record the frequence I have recorded my gate and garage while the french distributor told me it was impossible... Thank you creasol

Romualdo Rocchetti told us:
OTTIMO! Un radiocomando così facile e versatile non si era mai visto. Anche l'assistenza post-vendita è eccellente.

ingo scheffler told us:
Super it's the good product and cheap Thanks

Tomas Kramer told us:
everything works perfect! Thanks again.

© JoomingDales

Visitors

Právě připojeni - hostů: 39545 

Feed RSS

Lastupdates
Top